Kültürümüzde Toplam ve Aile Kavramı

Kültürümüzde Toplam ve Aile Kavramı

Ülke ve toplumu ayırt eden kültür farklılıkları ülkenin yaşam tarzlarını ön plana çıkarır.

Türk toplumunda ailenin önemi iyi ve kötü günlerde kendini gösterir. Aile topumun mihenk taşıdır. Topum için aile, aile içinde toplum önemli yer tutar. Toplumu toplum yapan aile kavramıdır. Ülkelerin ayakta durması topluma bağlı, toplumun ayakta durması için de aile kavramının iyi analiz edilmesi gerekir. Toplum ile aile birbirini tamamlayan et ile kemik gibi birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

Evlilik sözleşmesi ile kurulan aile kavramı eşleri birbirine bağlayan, doğacak çocuklara statü kazandıran binlerce yıl geçmişe sahip olan bir ilişkidir. Bu ilişkide devlet tarafından sağlanan hak ve yetkililer de bulunur. Farklı kişiliklere sahip iki ayrı kişinin evlilik ilişkisine dayanarak oluşturduğu aile kurumu, kendine has iletişim şekilleri ile uzun bir süreci gerektiren sosyal bir yapıdır.

Ailenin Toplumda Önemi

İnsanlar tarafından oluşturulan aile kurumu, diğer kurumlar gibi zamanla aksayan yönleri ön plana çıkabilir. Aksayan zayıflayan ilişkilerin güçlendirilmesi ve onarılması gerektiren taraflara olabilir. Aksayan, zayıflayan ilişkilerin, aile bireyleri tarafından onarılması gerekir. Sorun veya sıkıntılı ilişkilerde ortaya çıkan zayıf noktaların güçlendirilmesi gerekir. Taraflardan biri harekete geçerek sorun veya sıkıntının azaltılması sağlanır. Kendini doğru bir şekilde ifade ederek, empati becerisini geliştirerek iletişim güçlendirilmelidir.
Aile kavramı toplum için ifade ettiği değer, aile içinde de yer alan bireyler için aynı değeri ifade eder. Kurulan her aile kurumu belli bir amaçlar altında kurulur. Kendine has doğruları bulunan bu kurumda farklı kültürleri, inançları ve dilleri de barındırır. Çözüme gidecek yolda tek doğru vardır. Önemli olan, evlilik sürecinde yol haritasının belirlenmesidir. Çiftler arasında ortaya çıkan problemler iletişim becerilerinde yetersiz kalınması sonucu ortaya çıkar. Çözülebilecek sorunlar empati kurularak çözülebilir.

Toplumun Mihenk Taşı Aile

Ailede çiftler arasında ortaya çıkan iletişim ve problem çözme becerileri gelişmediğinde sıkıntılı süreçlerin başlamasına neden olur. Sağlıklı bir iletişim becerileri aile yapısını ayakta tutar. İlişkilerin anlamlı bir şekilde yaşandığı yer ailedir. Sağlam ilişkilere sahip olunan aile kurumunda yetişen çocuklar sağlıklı kazanır. Toplumda meydana gelen şiddet olaylarının artması ailede başlayan iletişim bozuklukları ile yakından ilişkilidir.

Temel ihtiyaçların karşılandığı aile kurumunda, dinleme, anlaşılma ve destek görme gibi ihtiyaçların da karşılanması gerekir. Bu tür ihtiyaçların karşılanamaması veya karşılanmaması durumunda iletişimde yetersizlik söz konusu olur. Bu durum evlilik ilişkisini ciddi anlamda tehlikeye sokar. Eşler arasında yaşanan aldatma, aldatılma, çocuklar ile ilgili sorunlar ve daha birçok noktada ortaya çıkan sorunlar aile kurumunun işleyişine zarar verir.
Aile bireylerinin başarılı bir şekilde aile kurumunu yürütebilmeleri, karşılıklı empati ile gerçekleşir. Sorunlara gerçekli bir yaklaşım ile yaklaşarak dile getirilip çözümlenmesi gerekir. Zira toplum için aile kavramı her zaman ön planda tutulmalıdır.

Önceki ve Sonraki Haberler