CW Enerji Halka Arz Ediliyor! Yapı Kredi Bankası Halka Arz İşlemleri

CW Enerji Halka Arz Ediliyor! Yapı Kredi Bankası Halka Arz İşlemleri

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 26–27–28 Nisan 2023 tarihleri arasında halka arz edilecektir. Bu bağlamda Yapı Kredi Bankası halka arz işlemleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

CW Enerji halka arz işlemleri 26–27–28 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılmaya başlanacaktır. Bu bağlamda bankalar konu ile ilgili açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

CW Enerji Halka Arz Ediliyor!

3 iş günü boyunca yapılacak CW Enerji halka arz işlemlerinin detayları merak konusu oldu. Bu bağlamda Yapı Kredi Bankası’ nın yaptığı açıklamanın detayları araştırılmaya başlandı. Yapı Kredi Bankası’ nın internet sitesinde halka arz işlem kanalları hakkında yer alan bilgiye baktığımız zaman “Halka Arz işlemlerinizi; Yapı Kredi Mobil’den Yatırımlar > Hisse Senedi > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi > Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek, Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nden, Yatırım Dünyam web üzerinden ve Yapı Kredi Şube’lerinden, gerçekleştirebilirsiniz. Halka arza katılabilmek için hisse senedi hesabınızın olması gerekmektedir. Hisse senedi hesabınızı Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi ve tüm Yapı Kredi şubelerinden kolayca açabilirsiniz” olduğunu görüyoruz. 

Yapı Kredi Bankası Halka Arz İşlemleri!

Halka arza ilişkin bilgilere Yapı Kredi Bankası “Şirket’in 105.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 123.750.000 TL’ye çıkarılması sebebiyle artırılacak 18.750.000 TL nominal değerli toplam 18.750.000 adet B grubu pay ve mevcut ortaklardan Tarkan Tarık Sarvan’a ait 6.250.000 TL nominal değerli 6.250.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B Grubu pay halka arz edilecektir. Ek satış olması durumunda mevcut ortaklardan Tarkan Tarık Sarvan’a ait 5.000.000 TL nominal değerli toplam 5.000.000 adet B grubu pay ortağın nihai kararına tabi olmak üzere dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde 30.000.000 TL nominal değerli toplam 30.000.000 adet B grubu payın halka arzı gerçekleşecektir. Toplam 25.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle Şirket’in halka açıklık oranı halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %20,20 olacaktır. (Ek satış olması halinde %24,24). Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi 30 gün süre ile yapılacaktır. Bir payın nominal değeri 1 TL olup pay satış fiyatı 108,60 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilecek toplam 25.000.000 TL nominal değerli payların; 20.000.000 TL nominal değerdeki %80 oranındaki kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara, 5.000.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir” şeklinde belirtmiştir. 

Banka talep toplamaya ilişkin bilgileri ise “Şirket paylarının halka arzı DenizYatırım ve QNB Finans Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nde tanımlanan “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’dır. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL1), Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu-YFBL2), TL DİBS, Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği), Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına aracılık ettiği ve Borsa İstanbul’da işlem görenleri kabul edebilir), Hisse Senedi Fonu, Borçlanma Araçları Fonu, Pay (BİST 30’da yer alan paylar-VBTS ve Brüt takas kapsamındaki hisse senetleri hariç), Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin). Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL1), Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu-YFBL2), TL DİBS, Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bonoları), Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin), TL Vadeli Mevduat, Döviz Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro, Sterlin). Dağıtıma İlişkin Bilgiler: Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra nihai talep adedi belirlenecektir. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Eşit Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında, Konsorsiyum Liderleri, Halka Arz Eden Pay Sahibi ve İhraççı’nın uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır” şeklindedir.

Önceki ve Sonraki Haberler