Avrupa’nın En Büyük Güneş Enerji Santrali Türkiye’de

Avrupa’nın En Büyük Güneş Enerji Santrali Türkiye’de

Avrupa’ nın en büyük Güneş Enerji Santrali (GES) Türkiye Konya’da açılıyor. Enerji arz güvenliği, dışa bağımlılığı azaltma açısından ve iklim değişikliği açısından atılan bu büyük adım oldukça önem arz etmektedir. İşte detaylar…

Güneş enerjisi hem sürdürülebilir, hem doğa dostu hem de iklim değişikliği ile mücadelede önem arz eden kaynaklar arasında yer almaktadır. Fosil enerji kaynakları sınırsız olmadığından ve insan aynı zamanda çvere sağlığı açısından olumsuz etki bırakmaktadır. Bu bağlamda fosil enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Avrupa’nın En Büyük Güneş Enerji Santrali Türkiye’de!

Avrupa ülkelerinin çoğu fosil enerji kaynaklarında orta doğu ülkelerine ya da Rusya’ ya bağımlı olduğundan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. 1950’ li yıllarda kurulan Avrupa Birliği aslında her ne kadar ekonomik bir birlik olarak anılsa da bir enerji birliği olduğunu ifade edebiliriz. Hatta yıllar içerisinde siyasi bir birliğe dönüştüğünü de belirtebiliriz. Başlangıç yıllarında enerji arzı sıkıntısı yoktu ve petrol oldukça ucuzdu.

1970’ li yıllarda yaşanan enerji krizi ve Kippur Savaşının ardından Avrupa ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Burada amaç hem iklim değişikliği ile mücadele hem enerji arzını sağlama hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltmaktır. Dolayısı ile yenilenebilir enerji kaynaklarının önem arz ettiğini ifade edebiliriz. Bilhassa fosil enerji kaynaklarının insan ve çevre sağlığı açısından oluşturduğu olumsuz etkilerden dolayı güneş, rüzgar, dalga ve biokütle gibi enerji kaynakları oldukça önemlidir.

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak!

Güneş bugün dünyanın birçok ülkesinde kullanılan en önemli enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Güneş’ in doğmadığı bir gün düşünülemez dolayısı ile güneş enerjisi herkese eşit, sınırsız ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Bu açıdan baktığımız zaman güneş enerjisi sınırsız bir enerji kaynağını oluşturmaktadır.

Türkiye’ gibi enerjisinin neredeyse %90’ nını dışardan sağlayan bir ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarını ve güneşi kullanması bilhassa cari açık açısından oldukça önemlidir. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarının ve güneş enerjinin kullanımı dışa bağımlılığı azalttığından cari açığı kapatacaktır. Ülkelerin uluslararası arenada yaşanacak bir sorun karşısında enerjisini bağımsız bir şekilde kullanması oldukça önemlidir. Özellikle teknolojinin geliştiği günümüzde enerji kullanımı oldukça artmıştır. Enerji kullanımının artmasından dolayı da enerjinin kesintisiz sağlanması önemlidir.

Türkiye’ nin güneş enerji potansiyeli haritasına baktığımız zaman oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile böyle bir potansiyele sahipken kullanımının da yaygın bir şekilde artması gerekmektedir. Ancak ülkemizde güneş enerjisinin yaygın bir şekilde kullanılmasının önünde bazı engeller bulunmaktadır. Bunlar bürokratik, hukuksal, ekonomik, politik ve teknolojik olarak çeşitli sektörlerde dile getirilmiştir. Bu bağlamda güneş enerjisini etkin kullanılabilmesi için ciddi teşviklerin sağlanması gerekmektedir.

Ülkemizdeki potansiyele baktıktan sonra Konya gibi en yüksek güneş enerji potansiyeline sahip bir şehirde Avrupa’ nın en büyük GES kurulmuştur. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’ nın Karapınar ilçesinde kurulan ve tam kapasite elektrik üretimine başlayan ve 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar GES’in açılışını gerçekleştirecektir. Karapınar’ da açılacak bu GES’ in enerjide dışa bağımlılığı azaltma, iklim krizi gibi küresel bir sorun ile mücadele ve enerji arz güvenliğinin sağlanması açsından oldukça önemlidir.

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Toknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, elektrik üretiminin başladığı Karapınar GES ile ilgili olarak “2 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ ın Konya’yı teşrifleriyle hizmete alıyoruz. Zaten enerji üretiyor ama bir törenle inşallah Cumhurbaşkanımız, bunu ülkemize, Konya’mıza armağan edecek” ifadelerini kullandı.

Önceki ve Sonraki Haberler